Preloader

VIJCI ZA LIM

SRPS466 DIN7981 2,9X13 cem A3F (1.466) VIJ.ZA LIM

SRPS466 DIN7981 2,9X13 cem A3F (1.466) VIJ.ZA LIM

SRPS465 DIN 7982 3,5X9,5  cem. A3F (1465)

SRPS465 DIN 7982 3,5X9,5 cem. A3F (1465)

SRPS 467 ISO 7051 4,2X13 A3F VIJAK ZA LIM

SRPS 467 ISO 7051 4,2X13 A3F VIJAK ZA LIM

DIN7504K 4,8x16 VIJAK ZA LIM

DIN7504K 4,8x16 VIJAK ZA LIM

DIN7504P 3,9x16 VIJAK ZA LIM

DIN7504P 3,9x16 VIJAK ZA LIM

DIN7504N 3,5x13 VIJAK ZA LIM

DIN7504N 3,5x13 VIJAK ZA LIM

VIJ.ZA LIM 4.2x13 SA PROŠIR.GLAVOM

VIJ.ZA LIM 4.2x13 SA PROŠIR.GLAVOM

VIJ.ZA LIM 4.2x13 SA PROŠIR.GL.SAMOUREZ.

VIJ.ZA LIM 4.2x13 SA PROŠIR.GL.SAMOUREZ.

VIJ.ZA LIM DIN7504K 4,8x25

VIJ.ZA LIM DIN7504K 4,8x25 "RAL3009-CRVENA" SA POD