Preloader

SRPS466 DIN7981 2,9X13 cem A3F (1.466) VIJ.ZA LIM

SRPS466 DIN7981 2,9X13 cem A3F (1.466) VIJ.ZA LIM

  • Naziv: SRPS466 DIN7981 2,9X13 cem A3F (1.466) VIJ.ZA LIM
  • Pakovanje: 2000
  • Težina: 0.05

Možda ste zainteresovani za ove proizvode?

JUS465 VIJCI ZA LIM UPUŠTENA GLAVA

JUS465 VIJCI ZA LIM UPUŠTENA GLAVA

JUS467 VIJCI ZA LIM SOČIVASTA GLAVA

JUS467 VIJCI ZA LIM SOČIVASTA GLAVA

VIJCI ZA LIM KLJUČ GLAVA 7504K SAMOUREZIVI

VIJCI ZA LIM KLJUČ GLAVA 7504K SAMOUREZIVI

VIJCI ZA LIM UPUŠTENA GLAVA 7504P SAMOUREZIVI

VIJCI ZA LIM UPUŠTENA GLAVA 7504P SAMOUREZIVI